Bralna ura s Fiono

Pri današnji uri s šolskim psom smo s pomočjo didaktičnega gradiva in Fione brali slikanico Mojca Pokrajculja. Gradivo društva Mavrica izzivov je bilo otrokom v veliko pomoč pri razumevanju prebranega. Uporabili pa so ga tudi kot pomoč pri razlagi zgodbe psički Fioni. Dobro prebrane odseke zgodbe smo nagradili z izvajanjem različnih gibalnih nalog s psom.

Mojca Črešnar, knjižničarka