Gradiva za otroke z motnjami v govorno jezikovni komunikaciji

Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o nadomestni in dopolnilni komunikaciji – NDK. Vsi ljudje vsak dan komuniciramo med sabo. Za sporazumevanje ob govoru uporabljamo tudi kretnje, mimiko, glas. Naša komunikacija je različna in bogata. Če nekdo ne govori, to še ne pomeni, da ne razume, ne sliši, ne vidi, ne opazuje, ne sledi dogajanju. Pogosto se samo sporazumeva na drugačen način in za komunikacijo lahko uporablja predmete, fotografije in simbole, ki so bili razviti za ta namen.

Društvo Mavrica izzivov si prizadeva, da bi imeli vsi otroci in odrasli s težkimi motnjami v govorno jezikovni komunikaciji enakovredne možnosti in dostop do primerne logopedske obravnave, možnosti učenja njim prilagojene komunikacije in predpis primernih pripomočkov za NDK.
Zato so naši knjižnici podarili nekaj kompletov prirejenega gradiva za branje ob slikanici, ki je namenjeno otrokom z različnimi motnjami in težavami v govorno jezikovni komunikaciji.
Z donacijo materialov želijo bolje seznaniti javnost o različnih načinih komunikacije med ljudmi, tudi z uporabo pripomočkov za NDK, ki so odslej na voljo tudi v naši knjižnici.
Društvo Mavrica izzivov je gradiva in materiale pripravilo v sodelovanju z upokojeno logopedinjo go. Neno Vovk.
Društvu Mavrica izzivov iskreno zahvaljujemo za donacijo in njihovo vlogo pri ozaveščanja o nadomestni in dopolnilni komunikaciji.

Mojca Črešnar, knjižničarka