Ekodan 2023

Ekodan v šolskem letu 2023/2024 smo izvedli že septembra in smo ga posvetili vodam. Vsi učenci so se učili o vodah, delali poskuse z njo ali jo analizirali.
Učenci razredne stopnje in učenci na podružnici Gozd so vodo in njene zakonitosti spoznavali preko poskusov, ki so jih pripravile učiteljice. Pogovarjali so se o vodnem krogu, porabi in onesnaževanju vode ter likovno ustvarjali na temo vode.
Učenci predmetne stopnje so si ogledali dokumentarni film Eno za reko, zgodba Save. V njem so spoznali najdaljšo slovensko reko Savo od izvira na Zelencih in v Savici, do meje s Hrvaško. Idejni avtor filma, Rok Rozman, je bil tudi gost pogovora po ogledu filma. Učenci so z navdušenjem spremljali Rozmanovo pripovedovanje o divjih rekah, o rekah, ki jih še nismo ukalupili, jih zajezili.

V avgustovskih poplavah je bil okoliš naše osnovne šole zelo prizadet. Vsako novo deževje sproži v nas malo strahu, da se povodenj lahko ponovi. Zato menim, da je bil letošnji Ekodan z izbrano temo pravi dogodek na katerem smo vsi, učenci in učitelji spoznali, da moramo vodi pustiti prostor, kjer se lahko razliva, kjer tvori posebno okolje in biotop ter da brez nje ne moremo živeti.