Prevzem zbrane hrane in pripomočkov

Vremenska ujma ni prizanašala in na žalost se je veliko ljudi znašlo v grozljivi situaciji, žal tudi nekateri izmed vas. Zaposleni na Osnovni šoli Stranje smo zato organizirali zbiralno akcijo vode, hrane, higienskih pripomočkov in ostalih potrebščin, s katero smo želeli pomagati vsem vam, ki ste se znašli v stiski. Odziv na akcijo je bil neverjeten in na tem mestu sem zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali.

Zavedamo se, da je materialna škoda ogromna, kar pomeni tudi veliko finančno breme. Vsem prizadetim v ujmi so v telovadnici OŠ Stranje na voljo donirane osnovne življenjske potrebščine (hrana, pijača, sanitetni material, higienski pripomočki,…), s katerimi vam želimo skrbi vsaj malo zmanjšati. 

Dostava in možnost prevzema zbranih potrebščin se nadaljuje vse do petka 11. 8. 2023, kjer bomo vsak dan med 8. in 10. uro, ter 16. in 18. uro v telovadnici Osnovne šole Stranje razdeljevali donirane potrebščine. 

V kolikor ste v stiski in nimate možnosti fizičnega prevzema potrebščin, se lahko obrnete na socialni pedagoginji Sanjo Klemenc in Evo Plut, ter jim sporočite kaj potrebujete.

Tisti, ki bi prizadetim v ujmi še vedno želeli pomagati, lahko sredstva za pomoč v poplavah v Občini Kamnik nakaže na TRR Župnijske Karitas Stranje.

Na tem mestu še enkrat prijazno vabimo vse, ki ste se znašli v stiski, da se oglasite v telovadnici OŠ Stranje, ali pa nam sporočite svoje potrebe in vam potrebščine dostavimo.