Stična in Bogenšperk

V ponedeljek, 13. 3., so si učenci 6. razredov ogledali enega izmed najstarejših samostanov v Sloveniji, samostan Stična. Seznanili so se z življenjem cistercijanskih menihov, veliko smo izvedeli o patru in zeliščarju, Simonu Ašiču. V samostanu se sedaj nahaja tudi Muzej krščanstva na Slovenskem, kjer so si učenci ogledali način dela srednjeveških pisarjev in se seznanili z razvojem tiska. Na delavnci pa so izdelali čisto svojo inicialo.
Na gradu Bogenšper so več izvedeli o življenju in najpomebnejšem delu Janeza Vajkarda Valvasorja, Slavi vojvodine Kranjske.