Uvodnik k zdravi prehrani v OŠ Stranje

Spoštovani starši, otroci in učitelji,

če obudim svoje spomine na šolsko prehrano v Osnovni šoli Stranje, se še vedno zelo jasno spominjam novih okusov in jedi, mnogokrat pa tudi nereda, ki smo ga učenci med obroki povzročali učiteljem in šolskim čistilkam. Zlasti otrokom, ki smo običajno kosilo jedli doma, je bila priložnost zaužitega kosila v šoli nekaj imenitnega in drugačnega v pozitivnem smislu. Do danes mi je ostala v spominu šolska kuharica, ki nas je vedno prijazno pričakala za kuhinjskim pultom, ko smo dežurni učenci prihajali po pladnje z malico.

V Sloveniji imamo veliko srečo, da se je sistem organizirane šolske prehrane v taki obliki ohranil do danes. Za otroka je namreč pomembno, da preko izkušenj pridobiva zavedanje o izvoru hrane, ter o tem, kako je bila pripravljena in kako so jo kuharji dali na krožnik. Navkljub temu, da je hrane dandanes na pretek, je pomembno, da v otroku spodbudimo spoštovanje do hrane od njenega izvora do krožnika. Šolsko okolje tako predstavlja pomemben prostor, kjer otroci poleg zagotovljenih obrokov lahko razvijajo tudi zavest o pomenu zdrave prehrane za njihovo zdravje.

Prehrana v šoli se nam zdi dandanes samoumevna, čeprav v marsikateri državi sveta otroci nimajo privilegija zaužiti zdravega obroka v času pouka. V primerjavi s preteklostjo je danes na razpolago predvsem večja izbira živil, ljudje pa smo posledično razvili slabše prehranjevalne navade.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo pred nedavnim izvedli raziskavo o šolski prehrani, s katero smo želeli ugotoviti, v kakšni meri šole uresničujejo prehranske smernice. Ugotovili smo, da je področje šolske prehrane izredno komplicirano in mora hkrati upoštevati želje otrok, priporočila glede vključevanja zdravih prehranskih izbir, razpoložljivost kakovostne hrane, ceno hrane, dietne zahteve, izzive v šolski kuhinji ter nenazadnje upoštevanje prehranjevalnih navad, ki jih otroci prinašajo od doma. Pomemben prehranski problem je tudi vsebnost soli in sladkorja, ki imata v previsokih količinah dolgoročno negativne učinke na naše zdravje. Velik izziv preteklih dveh let je bila tudi pandemija Covida-19, ki je pokazala visoko mero inovativnosti šol pri izvajanju šolske prehrane ter odpirala številne izzive ob pomanjkanju kadra v šolskih kuhinjah.

Na področju prehranjevanja nas torej čaka mnogo izzivov, ki jih lahko razvijamo in krepimo le z dobrim in odprtim sodelovanjem staršev, otrok, organizatorja šolske prehrane in kuharja.

Naj vam ob začetku novega šolskega leta želim veliko zdravja, uspehov in novih izzivov.

Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet., zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje