Položi knjigo na knjigo

Danes praznujemo svetovni dan knjige. Tako danes poteka tudi Noč knjige, ki preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovira branje in knjigo v vseh plasteh družbe.

Na Osnovni šoli Stranje tako danes zaključujemo s pomladanskim fotografsko-literarnim natečajem hrbtne poezije Položi knjigo na knjigo. Učenci so nanizali knjige eno vrh druge in iz naslovov sestavili svojevrstno pesem.

Hrbtna poezija – kaj je to?

Hrbtna poezija je način pisanja pesmi, ki združuje literaturo in fotografijo. Ustvarjalec take poezije najprej pregleda knjige, ki so mu na razpolago, in njihove naslove. Nato pa naniza knjige eno vrh druge, tako da se njihovi naslovi povežejo v novo čim bolj smiselno besedilo. In tako se oblikuje pesem. Pri tem pa mora upoštevati, da v isti pesmi iste knjige ni dovoljeno uporabiti večkrat, da v pesem sodijo samo naslovi knjig (druga besedila na hrbtih knjig ne sodijo v pesem) in da je treba pesem fotografirati – sicer se ta izgubi, ko gredo knjige nazaj na polico.

Na natečaj je prispelo 5 različnih pesmi, ki so jih prispevali Izabela, Anamarija in Karolina Graj, Lana Kvas in Maks Leban. Za sodelovanje se jim najprisrčneje zahvaljujemo. Prejeli pa bodo tudi praktične nagrade.

Fotografije njihovih pesmi so razstavljene v šolski avli.