NPZ pilotno e-testiranje

V prihodnjem tednu bomo skladno z navodili MIZŠ in Državnega izpitnega centra v okviru izvedbe NPZ 2021 za učence 6. in 9. razreda izvedli pilotno e-testiranje, ki je prednostno namenjeno preizkusu vzdržnosti sistema in seznanitvi učencev z računalniškim programom za e-preverjanje znanja.

Vse informacije v zvezi s tem so učenci dobili v šoli.