Uporabne spletne povezave za delo na daljavo

Spoštovani starši in učenci!

Objavljamo nekaj povezav, ki omogočajo dodatne vsebine, razlage in vaje v času dela na daljavo.

Vsebine so vam na voljo na povezavah:

Za učence s težavami na področju branja in pisanje je omogočen brezplačni dostop do Kobi aplikacije.

Za vsa morebitna vprašanja smo staršem in učencem učitelji na voljo preko elektronske pošte (preko eAsistenta ali šolskih elektronskih naslovov, ki so objavljeni na spletni strani).

Pomembno se nam zdi, da se z otroki o nastali situaciji pogovarjate na njim primeren način. Razmišljajte o tem kaj občutite vi in kaj občuti vaš otrok. V ta namen vam v branje priporočamo nekaj povezav:

Svetovalni delavki sva staršem in učencem v tem času na voljo za informacije ali pa zgolj v pomoč ter podporo, če to potrebujete.

Dosegljivi sva preko elektronske pošte: mateja.hari@os-stranje.si in sanja.klemenc@os-stranje.si.