GRADIVO za delo preko spleta

Spoštovani starši in učenci!

V času trajanja epidemije zaradi koronavirusa bo OŠ Stranje zaprta, po navodilih Ministrstva pa bomo izvedli pouk na daljavo.

Objavili bomo gradivo za učence od 4. do 9. razreda, posamezno po razredih. Učencem od 1. do 3. razreda učitelji navodila za delo posredujejo preko eAsistenta oziroma preko elektronske pošte. Učenci, bodite vestni in si del dneva rezervirajte za šolsko delo in učenje, starši, prosimo vas, da jih pri tem spodbujate. Prosimo, sproti spremljajte morebitne spremembe, dodana gradiva po predmetih.

Dostop do spletnih vsebin (elektronskih in interaktivnih gradiv: učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic) sta v času odpovedi pouka omogočili tudi založbi Rokus Klett in DZS.

Vsebine so vam na voljo na povezavah:

Vsebine so vam na voljo na povezavah:

Za učence s težavami na področju branja in pisanje je omogočen brezplačni dostop do Kobi aplikacije.

Za izobraževalne vsebine so poskrbeli tudi na nacionalni televiziji RTV SLO vsak delovnik med 9.00 in 12.00 na prvem programu.

Za vsa morebitna vprašanja smo staršem in učencem učitelji na voljo preko elektronske pošte (preko eAsistenta ali šolskih elektronskih naslovov, ki so objavljeni na spletni strani).

Pomembno se nam zdi, da se z otroki o nastali situaciji pogovarjate na njim primeren način. Razmišljajte o tem kaj občutite vi in kaj občuti vaš otrok. V ta namen vam v branje priporočamo nekaj povezav:

Svetovalni delavki sva staršem in učencem v tem času na voljo za informacije ali pa zgolj v pomoč ter podporo, če to potrebujete.

Dosegljivi sva preko elektronske pošte: mateja.hari@os-stranje.si in sanja.klemenc@os-stranje.si.

Gradivo za pouk na daljavo po razredih:

WordPress Responsive Table

 

WordPress Responsive Table

 

WordPress Responsive Table