Nujno varstvo otrok v času zaprtja šol in vrtcev

S strani Občine Kamnik smo prejeli naslednje obvestilo:

Obvestilo o zaprtju šol in vrtcev in nujnega varstva otrok (samo staršev, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah. Zagotovljeno bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost).

Varstvo bo od ponedeljka 16. marca 2020 dalje organizirano v vrtcu Sneguljčica, na Kovinarski cesti v Kamniku.  Varstvo se bo dnevno zagotavljalo od 5.30 do 17. ure.  Prehrana za otroke bo zagotovljena.

V pritličju se bo zagotavljalo varstvo za predšolske otroke, zgornji prostori pa bodo namenjeni šoloobveznim otrokom. Skupine bodo oblikovane do max 6 otrok in se med seboj ne družijo.

Povezava: https://www.kamnik.si/novice/Obvestilo-o-zaprtju-kamniskih-sol-in-vrtcev-13-03-2020.