Odpoved vzgojno-izobraževalnega procesa s 16. 3. 2020

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje od 16. 3. 2020 začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

Z vso resnostjo vas prosimo, da se izogibate stikom z drugimi ljudmi, razen z domačimi, ne obiskujte trgovin, knjižnic, prireditev, ne obiskujte starejših in ljudi s kroničnimi obolenji. Omejite stike na najnujnejše.

Hkrati vas prosimo, da se o ukrepih z otroci pogovorite in poskrbite, da se ne bodo družili z vrstniki na igriščih, v knjižnici, v okolici šole ipd.

Zagotovo ste slišali pozive, naj otroci, če imate to možnost, že jutri ostanejo doma. Če boste to možnost izkoristili vas prosimo, da o odločitvi obvestite razrednike in otroke odjavite od prehrane.

Vsem skupaj želim vse dobro!

Boris Jemec
ravnatelj