Naravoslovni dan v Arboretumu Volčji Potok

V četrtek, 30. 1. 2020, so učenci 6. a in 6. b razreda odšli v Volčji Potok, kjer so si ogledali park Arboretum – zbirko dreves in grmovnic. Vodstvo po parku je bilo organizirano s strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Tema naravoslovnega dne je bila spoznavanje rastlinskih organov in njihove naloge. Tema se navezuje na učno snov naravoslovja v 6. razredu.

Učenci so sproti reševali delovne liste, ki so jih dobili v parku. Učencem je bil naravoslovni dan všeč.