Prvi kulturni dan za učence od 6. do 9. razreda

V torek, 3. 9. 2019, bo potekal prvi kulturni dan za učence od 6. do 9. razreda na temo Zgodovina glasbe in najrazličnejši glasbeni stili.

Učenci se v šoli zberejo ob 8.20. V prvih dveh šolskih urah si učenci v svojih matičnih učilnicah ogledajo film August Rush. Po malici, s pričetkom ob 10:30 uri bo v šolski telovadnici koncert, v katerem nam bodo Marta Zore, Gojmir Lešnjak Gojc in drugi glasbeni gosti zapeli mnogo ljudskih pesmi, predstavili različne glasbene žanre, stile, glasbila, in zgodovinska obdobja (koncert traja približno 1 uro).

Po koncertu se učenci vrnejo v svoje matične učilnice, kjer bodo prejeli delovne naloge na temo glasbe in slovenščine.

Kulturni dan se zaključi ob 13:00 uri. Učenci naj s seboj prinesejo pisala.